Goethit

MINERALNI RAZRED: oksidi
MINERALNI TIP: oksidi tipa AO(OH)
FORMULA: FeO(OH)
KRISTALNI SUSTAV (RAZRED): rompski (2/m 2/m 2/m)
HABITUS: kristali su rijetki, prizmatski izduženi, igličasti, prutani paralelno s osi c

oolitski, masivni, zrakasti, bubrežasti i zemljasti agregati

BOJA: kristali su smeđecrni, masivni su smeđecrveni do žuti, zemljasti su žutonarančasti do limunžuti

crt je žut do narančastožut

OPTIČKE KONSTANTE: anizotropan dvoosan negativan mineral

X = 2.260, Y = 2.393, Z = 2.398

kut optičkih osi (2V) jako varira s promjenom temperature

SJAJ: dijamantni do metalni
TVRDOĆA: 5 – 5 1/2
KALAVOST: po {010} savršena
LOM: neravan
KEMIZAM I IZMJENE: može sadržavati više od postotka MnO, CaO, SiO2, Cr2O3, također se u njemu može naći adsorbirane vode, u tragovima pronađeni Ti, P, S, Ni, Co, Pb, Cu, Zn

pronađene su pseudomorfoze po hematitu (Fe2O3), piritu (FeS2), magnetitu (Fe3O4), baritu (BaSO4) i kalcitu (CaCO3), a i hematita po goethitu

NAČIN POJAVLJIVANJA I PARAGENEZA: tipično nastaje u oksidativnim uvjetima, uz normalne atmosferske temperature, i najvažniji je sastojak limonita – ruda željeza koja uz goethit sadrži ostale minerale hidratiziranih željezovih (III) oksida-hidroksida (npr. lepidokrokit)

nastaje trošenjem svih minerala koji sadrže željezo

uz ostale minerale limonita dolazi uz siderit, pirit, magnetit [1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bermanec V. (1999.), Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata, Zagreb: Targa, p. 117

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…