Gnijezda dinosaura

Fosilizirana gnijezda dinosaura spadaju u jedne od najbitnijih ihnofosila jer se njihovim proučavanjem mogu donijeti zaključci o njihovoj reprodukciji, socijalnim odnosima i načinima inkubacije jaja. Gnijezdo se definira kao biogena struktura koja može ali i ne mora sadržavati fosilizirana jaja (slika 1). Najčešće su jaja pravilno poredana unutar gnijezda prateći određene obrasce. Fosilizirana gnijezda dinosaura su često polukružnog oblika sa povišenim rubom koji je najvjerojatnije služio kao zaštita od ispadanja jaja ili mladih iz gnijezda. Potrebno je istaknuti kako su sama gnijezda ihnofosili (tragovi aktivnosti) za razliku od fosiliziranih jaja koja spadaju u neposredne ostatke organizma (body fossil)[1].

Slika 1. Fosilizirano gnijezdo dinosaura (gornja kreda)[2]

Gnijezda dinosaura su svojom konstrukcijom slična današnjim gnijezdima gmazova i nekih ptica neletačica, a ponekad se uz njih očuvaju i skeletni ostaci mladunaca što znatno olakšava odredbu vrste kojoj gnijezdo pripada (slika 2). Proučavanjem gnijezda dinosaura paleontolozi mogu dobiti mnoštvo informacija kao što su[3]:

  • tipovi fosiliziranih jaja u gnijezdu (u slučaju njihova očuvanja),
  • distribucija jaja unutar gnijezda
  • geologija okolnog sedimenta
  • facijes i paleookoliš
  • oblik i veličina gnijezda i odnos gnijezda prema drugim gnijezdima ( u slučaju pronalaska većeg broja gnijezda)

Promatrajući gnijezda dinosaura iz ptičje perspektive moguće ih je podijeliti u 4 tipa na temelju raspodjele jaja unutar gnijezda. Koncentrična ili kružna gnijezda najvjerojatnije su produkt naknadnog razmještanja (nakon polaganja jaja) od strane dinosaura (slika 1). Spiralna gnijezda su slična koncentričnim, te se također smatra kako su ona produkt naknadnog razmještanja jaja unutar gnijezda.  Gnijezda sa paralelnim redovima jaja su vjerojatno posljedica periodičnog polaganja jaja za vrijeme kretanja ženke dinosaura. Klaster gnijezda su obično nepravilnih struktura, te se smatra kako u takvim gnijezdima jaja nisu naknadno razmještana od strane dinosaura[4].

Slika 2. Skeletni ostaci mladunaca dinosaura unutar jaja[5]

Očuvana gnijezda dinosaura najčešće se pronalaze unutar naslaga koje su nekada predstavljale eolske (pustinjske) okoliše, fluvijalne (riječne) okoliše, lakustrične (jezerske) okoliše, te obalne okoliše. Riječne doline su vjerojatno predstavljale najbolji okoliš za očuvanje gnijezda dinosaura. Još jedan faktor koji je utjecao na očuvanje gnijezda dinosaura je njihova brojnost tijekom perioda polaganja jaja. Na području Južne i Sjeverne Amerike pronađeni su lokaliteti sa očuvanim brojnim gnijezdima dinosaura koji predstavljaju mjesta nekadašnjih  gniježđenja u velikim grupama tzv. Kolonije gniježđenja.

Slika 3. Kolonija gnijezda titanosauridnih dinosaura (veliki četveronožni biljojedi, kreda)[6]

 

 

 

 

Korišteni izvori   [ + ]

1. Martin, A. J., (2006), Introduction to the Study of Dinosaurs, Oxford, Blackwell publishing, str. 438
2. ScienceMagazine, American Association for the Advancement of Science (2017), Missing link between dinosaur nests and bird nests.<raspoloživo na: http://www.sciencemag.org/news/2015/11/missing-link-between-dinosaur-nests-and-bird-nests>, pristupljeno 22.10.2017
3. Martin, A. J., (2006), Introduction to the Study of Dinosaurs, Oxford, Blackwell publishing, str. 439
4. Martin, A. J., (2006), Introduction to the Study of Dinosaurs, Oxford, Blackwell publishing, str. 440
5. nbc news (2012), Dinosaur nests for sale (eggs included).<raspoloživo na: http://www.nbcnews.com/id/15953159/ns/technology_and_science-science/t/dinosaur-nest-sale-eggs-included/#.Wexr3Y-0OUk>, pristupljeno 22.10.2017
6. BBC (2017), Revealing the secrets of life inside a dinosaur egg. <raspoloživo na: http://www.bbc.com/earth/story/20160118-biggest-dinosaur-nest-site-on-earth-reveals-secrets-of-its-unborn-babies>, autor slike: Stocktrek Images, Inc. / Alamy Stock Photo, pristupljeno 22.10.2017

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…