Geometrijski elementi bora

Bore su deformacijske strukture koje nastaju plastičnom deformacijom, odnosno savijanjem planarnih strukturnih elemenata. Bore je najbolje proučavati u presjecima okomitim na borane slojeve, odnosno presjecima okomitim na osnu plohu bore, kako je vidljivo na slici 1. Bore se generalno sastoje od zakrivljenog dijela koji spaja dva različito orijentirana krila.

Slika 1: Geometrijski elementi bora (Fossen, 2010[1]). Grafička obrada: Nenad Ivošević

Zona maksimalne zakrivljenosti (eng. hinge zone) može biti oštra, no u prirodi je ona uglavnom postepena i zakrivljena. Postoji spektar različitih zakrivljenosti bora, od koljenastih bora i sandučastih bora pa sve do dobro zaobljenih koncentričnih bora. Oblik bora također se može matematički opisati pa se uvode termini amplituda i valna duljina.

Točka maksimalne zakrivljenosti (eng. hinge point) nalazi se na mjestu najveće zakrivljenosti slojeva bore, a moguće ju je uočiti u svim presjecima bore osim u onom paralelnim sa osnom plohom te onim paralelnim sa linijama infleksije. Pronalaženje ovih točaka vrlo je važno za rekonstrukciju osne plohe bore.

Linija maksimalne zakrivljenosti (eng. hinge line) u tri dimenzije spaja sve točke maksimalne zakrivljenosti jednog sloja bore. Ova linija odvaja krila bore.

Osna ploha bore (eng. axial surface) je zamišljena ploha koja u tri dimenzije spaja sve linije maksimalne zakrivljenosti bore. Ova ploha uglavnom je nepravilna i zakrivljena, no u slučaju kada je ona ravna ploha naziva se os bore (eng. fold axis). Bore s ravnom osnom plohom nazivaju se cilindrične bore.

Trag osne plohe (eng. axial trace) predstavlja liniju presjeka osne plohe bore sa bilo kojim presjekom promatranja bore (na slici je presjek okomito na osnu plohu). U geološkom kartiranju ovu liniju možemo promatrati kao zamišljenu liniju koja predstavlja presjek reljefa o osne plohe bore. Trag osne plohe prolazi kroz točke maksimalne zakrivljenosti bore, odnosno trag osne plohe spaja točke maksimalne zakrivljenosti na reljefu i najčešće je ovu liniju moguće rekonstruirati na karti.

Točke infleksije (eng. inflection point) su točke u krilima bore gdje je je zakrivljenost krila bora jednaka nuli. Ove točke vidljive su u presjeku bore (na slici je presjek okomito na osnu olohu).

Linija infleksije (eng. inflection line) je zamišljena linija koja u tri dimenzije spaja sve točke infleksije bore.

Kut krila bore (eng. interlimb angle) je kut koji zatvaraju dva krila bore. Ovisno o ovom kutu bore se dijele na blage, otvorene, zatvorene, zbijene i izoklinalne.

Za više informacija pogledati poglavlje 11 (str 219 – 239) u knjizi Structural Geology od Haakon Fossen. (Fossen, 2010[2])

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2. Fossen, H. (2010): Structural geology. Cambridge University Press. UK, 2010

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…