Geološki stup

(engl. log) Presjek (profil) bušotine. Kontinuirani zapis opažanja na stijenama (litologija, debljina, dubina, fosilni sadržaj i sl.) i fluidima u geološkom presjeku u zavisnosti od dubine, obično u grafičkom obliku.[1] Geološki stupovi na listovima geoloških karata su generalizirani stupovi koji predstavljaju sintezu većeg broja detaljnih sedimentoloških stupova snimljenih na pojedinim lokacijama unutar kartiranog područja te raspoloživog znanja o regionalnim stratigrafskim odnosima za neko šire područje.[2]

Slika 1.
Slika 1. Primjer geološkog stupa[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Perić, M., (2007), Englesko-hrvatski enciklopedijski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Zagreb: INA Industrija nafte d.d. Sektor korporativnih komunikacija, p. 478
2. Lužar-Oberiter, B., Predavanja iz kolegija Geološko kartiranje 1, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
3. http://economicgeology.org/content/103/4/689/F15.large.jpg

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…