Geološka karta

(engl. geological map) Geološka karta je grafički prikazana sinteza geoloških zapažanja na terenu, laboratorijskih i kabinetskih radova i pruža sliku sastava i strukturnih odnosa područja koje obuhvaća. Geološke karte koriste se za bilježenje prostornog rasporeda geoloških tijela, razumjevanje geološke povijesti nekog područja, lociranje ležišta prirodnih sirovina i razumjevanje najboljeg načina njihove eksploatacije i sl.[1]

Osnovne vrste geoloških karata prema sadržaju su:

  1. Opće (standardne) geološke karte: izrađene prema opće prihvaćenim standardima, sadrže podatke važne za interpretaciju prostornog položaja geoloških tijela, njihova sastava te načina, vremena i mjesta njihova postanka. Često u mjerilima manjim od 1:10000;
  2. Specijalne (namjenske) geološke karte: na geološkoj osnovi interpretiraju različitu, ali u suštini geološku problematiku – npr. hidrogeološku, inžinjerskogeološku, tektonsku, paleogeografsku, ekološku i dr. Izrađuju se s unaprijed određenom namjenom, međutim, redovito se temelje na standardnim geološkim kartama uz dopunu rezultatima specijalističkih istraživanja. Nekada moraju biti vrlo detaljne većih mjerila (i do 1:100);
  3. “Izviđačke” (engl. reconnaissance maps).

Osnovne vrste geoloških karata prema mjerilu su:

  1. Pregledne karte manjih mjerila: mjerila manjeg od 1:100000;
  2. Karte srednjeg mjerila: mjerila između 1:100000 i 1:10000;
  3. Detaljne geološke karte: mjerila većeg od 1:10000.
Slika 1. Primjer geološke karte
Slika 1. Primjer geološke karte

Korišteni izvori   [ + ]

1. Lužar-Oberiter, B., Predavanja iz kolegija Geološko kartiranje 1, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…