Galenit

MINERALNI RAZRED: sulfidi
MINERALNI TIP: sulfidi tipa AX (omjer kationa i aniona 1:1)
FORMULA: PbS
KRISTALNI RAZRED (SUSTAV): kubični (4/m 3 2/m)
HABITUS: struktura tipa halita (NaCl)

agregati – gusti, vunasti, vlaknasti, sitno/krupno zrnati

kristali – heksaedarski, oktaedarski (ili kombinacije), često skeletnog rasta, obično imaju svinute bridove i lijepo razvijene spiralne tragove rasta

sraslaci – po {111}, {114}, {444}

BOJA: olovno siva, kad se nahuče potamni, crt je crn
OPTIČKE KONSTANTE: neproziran, izotropan – kubični sustav
SJAJ: metaličan
TVRDOĆA: 2 – 2.5
KALAVOST: savršena po {001} – po plohama heksaedra, tri sustava
LOM: školjkast
KEMIZAM I IZMJENE: vrlo je blizak idealnom sastavu, može sadržavati i nekoliko postotaka Ag, Bi, Sb (koji zamijenjuju olovo), a u manjim količinama i Tl, Cd i Mn (svi su dvovalentni kationa metala)

selen (Se) i telur (Te) mogu zamijenjivati sumpor, pa nije rijedak slučaj da unutar galenita postoje eksolucijske lamele (izdvajanje faza iz taljevine pri nižim temperaturama, iz jedne faze bogate na oba elementa, npr. selen i sumpor, u dvije faze – jedne bogatije na jedan, a druge na drugi element) altaita (PbTe) ili clausthalita (PbSe)

NAČIN POJAVLJIVANJA I PARAGENEZE: u sedimentim uvjetima može se naći u vapnencima i dolomitima

najviše ga ima u hidrotermalnim žilama (Mississippi Valley tip ležišta – Mežica, SEDEX ležišta)

u kontaktno metamorfnim stijenama – skarnovi (Trepča, Kosovo)

dolazi u zajednicama s drugim sulfidnim mineralima, osobitno uz sfalerit (ZnS) i pirit (FeS2) [1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bermanec V. (1999.), Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata, Zagreb: Targa, p. 41

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…