Fotička zona

Fotička zona (engl. photic zone) je površinski sloj morske vode u kojoj se upadna svjetlost smanji na minimalno 1 % incidentne energije. U moru je debljine 10- 200m, a ovisi o kutu upada, oblačnosti i turbiditetu, pa se stoga uzima prosječna dubina od 100m. Ostatak je najvećim dijelom mračan. Stvaranje nove organske tvari moguće je isključivo u fotičkoj zoni.[1]

Slika 1[2]

 

Korišteni izvori   [ + ]

1. Juračić, M., Predavanja iz kolegija Geologija mora, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. http://www.buzzle.com/articles/a-helpful-guide-to-understand-the-photic-zone.html

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…