Fosilni tragovi oklopljenih dinosaura

Fosilni tragovi oklopljenih dinosaura iz podreda Ankylosauria (  grč. “ankylos” u prijevodu znači “zakrivljeno”) bili su rijetka pojava do kasnih 90-ih godina dvadesetog stoljeća. Jedan od razloga je što su ihnolozi većinu pronađenih otisaka četveronožnih dinosaura interpretirali kao otiske sauropodnih ili ceratopsidnih (rogati dinosauri) dinosaura. Danas je veliki broj takvih otisaka reinterpretiran, te ih se pripisuje ankilosauridnim dinosaurima (slika 1). Pronađeni su čak i tragovi trčanja, te fosilizirani otisci kože[1].

Slika 1. Rod Ankylosaurus (najpoznatiji predstavnik skupine oklopljenih dinosaura)[2]

Izolirani otisci, te staze kretanja ankilosauridnih dinosaura pronađeni su na području Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe i Azije, a dijele se u 5 glavnih ihnorodova: Tetrapodosaurus (Kanada, donja kreda, slika 2), Macropodosaurus (Azija, donja kreda), Metatetrapous (Njemačka, donja kreda) i Ligabuichnium (Bolivija, gornja kreda)[3].

Slika 2. Staza kretanja ihnoroda Tetrapodosaurus (Britanska Kolumbija, Kanada)[4]

 

Otisci stopala ankilosauridnih dinosaura vrlo su slični otiscima rogatih ceratopsidnih dinosaura, te se vrlo lako mogu pogrešno interpretirati (slika 3). Kako bi se ustanovila razlika potrebno je obratiti pažnju na anatomiju manusa (ruka) i pesa (stopala). Većina pripadnika obje skupine imaju pet prstiju u sklopu manusa i četiri prstiju u sklopu pesa. Jedini pripadnik oklopljenih ankilosaurida koji ne posjeduje takvu anatomiju je rod Euoplocephalus koji na stopalu posjeduje samo tri prsta. Prsti manusa ankilosauridnih dinosaura vidljivo su kraći i robustniji od prstiju manusa ceratopsidnih dinosaura. Također valja spomenuti kako ankilosauridni dinosauri imaju reducirani prst broj V, a ceratopsidni dinosauri prste IV i V. Pri razlikovanju otisaka ove dvije skupine dinosaura češće se promatraju otisci manusa nego pesa[5].

Slika 3. Otisci stopala rodova Ankylosaurus i Triceratops[6]

Otisci pesa češće se očuvaju u fosilnom zapisu od otisaka manusa što dodatno otežava razlikovanje otisaka. Otisci pesa obiju skupina prikazuju tetradaktilnu morfologiju (četiri prsta). Tragovi prstiju bolje se uočavaju kod otisaka ankilosauridnih dinosaura, a to je posljedica kraćih metatarzalnih kostiju (kosti koje prethode člancima prstiju) u usporedbi sa kostima prstiju (manje kožnog tkiva koje spaja prste tijekom života). Ceratopsidni dinosauri posjeduju duže metatarzalne kosti u usporedbi sa kostima prstiju (više kožnog tkiva između prstiju tijekom života), te su kod njihovih otisaka stopala tragovi prstiju manje uočljivi (slika 3).[7].

Otisci stopala ankilosauridnih dinosaura pronalaze se gotovo isključivo u naslagama kredne starosti. Proučavajuči slojeve unutar kojih su pronađeni otisci stopala, paleontolozi su uspjeli konstruirati okoliše u kojima su oklopljeni dinosauri obitavali. Na području nekadašnje Sjeverne Amerike ankilosauridni dinosauri su se zadržavali u vlažnim, obalnim područjima dok su ankilosauridni dinosauri sa područja Azije obitavali u aridnim do poluaridnim područjima. Ipak većina lokaliteta na kojima su otisci pronađeni predstavljaju nekadašnje okoliše plimnih ravnica. Za pretpostaviti je kako su ankilosauridni dinosauri obitavali na mjestima gdje su imali dostupnu hranu, što znači da je na njihovu distribuciju najveću ulogu imala flora koja je činila glavninu njihove prehrane[8].

Fosilizirani tragovi ankilosauridnih dinosaura više nisu rijetkost iako su znatno češći njihovi skeletni ostaci. Paleontolozi su dugo vremena smatrali kako je to posljedica njihove preferencije suhih (aridnih, poluaridnih) okoliša, no kao što je prethodno spomenuto, analize sedimentnih stijena unutar kojih su otisci pronađeni ukazuju na vlažnije, obalne okoliše plimnih ravnica, močvara, te riječnih dolina[9].

Korišteni izvori   [ + ]

1. Carpenter, K.  et al., (2001): The Armored Dinosaurs, Indiana University Press, str. 413
2. NewDinosaurs.com, (2017), Heraldo Artist’s Gallery, <raspoloživo na :https://www.newdinosaurs.com/heraldo/>, pristupljeno 11.10.2017
3. Carpenter, K.  et al., (2001): The Armored Dinosaurs, Indiana University Press, str. 413-414
4. canadatracks.com, (2005), Vertebrate Tracksites of Western Canada, Paskapoo formation, <raspoloživo na: http://www.canadatracks.com/Vertebratre%20Tracksites%20of%20Canada/Western%20Canada/Kaskapau%20Formation/Kaskapau%20Formation.htm>, autor: Richard T. McCrea, pristupljeno 12.10.2017
5. Carpenter, K.  et al., (2001): The Armored Dinosaurs, Indiana University Press, str. 415-416
6. National Association of Biology Teachers, (2017), The Coevolution of Tyrannosaurus & Its Prey, <raspoloživo na: http://abt.ucpress.edu/content/76/2/118>, pristupljeno 11.10.2017
7. Carpenter, K.  et al., (2001): The Armored Dinosaurs, Indiana University Press, str. 416
8, 9. Carpenter, K.  et al., (2001): The Armored Dinosaurs, Indiana University Press, str. 447

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…