Firn

(engl. firn) zbijena masa zrnatog leda, prijelazni oblik između snijega i ledenjačkog leda. [1]

  • pretvaranje “svježe napadalog”  snijega u firn i ledenjački led (za ovaj proces potrebno je vrijeme: kompakcija-dani, firn-godine) (Slika 1.) [2]
firn
Slika 1.

Korišteni izvori   [ + ]

1. Plummer, Ch.C., McGeary, D. & Carlson, D. (2005), Physical Geology, 10th Ed., Mc Graw Hill, Boston., p.291.
2. Cvetko Tešović, B., Predavanje iz kolegija Fizička Geologija, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…