Evapotranspiracija

(engl. evapotranspiration) Evapotranspiracija podrazumijeva ukupno isparavanje s promatranog područja, a obuhvaća isparavanje s vodene površine, s površine tla i transpiraciju biljaka. Instrument za mjerenje evapotranspiracije zove se lizimetar. Primjer hidro-lizimetra prikazan je slici 2.

Slika 2. Primjer lizimetra - hidrolizimetar
Slika 2. Primjer lizimetra – hidrolizimetar [1]

Osim direktnim mjerenjima , veličina isparavanja može se dobiti pomoću empirijskih formula. Jedna od često korištenih je Meyerova formula za izračunavanje mjesečnih isparavanja sa slobodne vodene površine:

E = 11,25 Et (1- Rv) (1+ 0,225 v)
gdje je:

E- isparavanje sa slobodne vodene površine u mm/ mjesec
Et – tlak vodene pare zasićenoga zraka na temperaturi t (mbar)
Rv– relativna vlaga ( u dijelovima jedinice R(%)/100 )
v – brzina vjetra na 2m iznad površine vode (m/s)

Za izračun srednje godišnje stvarne evapotranspiracije koristi se često formula L. Turc-a:

ET = P / (√ ( 0,9 + ( P2/ L2)))
gdje je :

P – visina srednjih godišnjih oborina (mm)
L = 300 + 25·Tsr + 0,05·Tsr3
Tsr– srednja godišnja temperatura zraka (°C) [2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. http://www.envirotools.hu/lizimeter.html
2. Bačani, A., (2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko- naftni fakultet

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…