Evaporacija

(engl. evaporation) ili isparavanje je prijelaz vode iz tekućeg ili čvrstog stanja u plinovito stanje posredstvom toplinske energije. Dio je hidrološkog ciklusa ( slika 1.).[1]

Instrumenti za mjerenje isparavanja zovu se isparitelji.
Postoje razni tipovi isparitelja, no kod svih se mjerenje svodi na direktno bilježenje isparene vode izraženo u mm (ili cm3). Jedan od njih je i isparitelj za mjerenje isparavanja sa slobodne vodene površine kojeg čini posuda na drvenom postolju koja se postavlja na površini zemlje, ukopa se u zemlju ili postavi na plutajuću splav na vodenoj površini.  Dobivene vrijednosti isparavanja su veće od onih koje bi dobili isparavanjem s veće vodene površine tako da izmjerene vrijednosti treba korigirati s koeficijentom redukcije karakterističnim za pojedino geografsko područje.[2]

Slika 1. Hidrološki ciklus
Slika 1. Hidrološki ciklus[3]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2. Bačani, A., (2006), Hidrogeologija I, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko- naftni fakultet
3. http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/hyd/evap.rxm

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…