Ekološki faktori

Međudjelovanje biotičkih i abiotičkih faktora utječe na distribuciju organizama. Biotički i abiotički faktori zajedno čine ekološke faktore.

Granični faktori su oni bez kojih nema organizama. Nisu definirani ali postoje za svaku skupinu organizama. To je fluktuativan pojam što znači da granice nisu iste za sve organizme. Npr. ukoliko imamo malu količinu otopljenog kisika neće biti skoljkaša i puževa za koje je kisik u toj količini granični faktor ali ima cijanobakterija kojima takvi uvjeti u okolišu odgovaraju.

Temperatura kao ekološki faktor i utjecaj na zastupljenost organizama

Ekološki maksimum – najveći intenzitet nekog faktora koji organizam može podnjeti

Ekološki minimum – najmanji intenzitet nekog faktora koji mora postojati da bi organizam živio

Ekološki optimum – najpovoljnija vrijednost nekog faktora za neki organizam ili proces

Ekološka valencija – razlika između donje i gornje granice nekog faktora

TOLERANCIJA VRSTE: tolerancija prema jednom ili više abiotičkih i/ili biotičkih faktora određuje postojanje, brojnost i rasprostranjene vrsta.[1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Ćosović, V., Predavanja iz kolegija Paleoekologija, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…