Ectocochlia (četveroškržnjaci)

Četveroškržnjaci su glavonošci s vanjskim skeletom (Ectocochlia), a poznati su od srednjeg kambrija. Njih čine dvije skupine: nautilidi i amoniti. Nautilidi mogu imati štapičaste ili spiralno savijene kućice. Štapićasti nautilidi su bili najveći grabežljivci ordovicijskih (O) i silurskih (S) mora (do 10 m). U devonu (D) im se javlja konkurencija, odnosno javljaju se ribe, posebno plakodermi te prvi amoniti. Štapičasti nautilidi su vrlo česti do kraja paleozoika,  a tijekom trijasa (T) izumiru. Spiralno savijeni nautilidi javljaju se u srednjem paleozoiku, a s pojavom amonita oni počinju nazadovati te su dosta rijetki u mezozoiku, dok u kredi (K) izumiru (jedan ili dva roda preostala). Amoniti su se razvili u devonu iz jedne skupine nautilida. Jedni su od najznačajnijih grabežjivca u morima srednjeg paleozoika i mezozoika. Tijekom mezozoika su imali izrazito brzu evoluciju te čine najbolje provodne fosile unutar životinjskog carstva, a prije krednog izumiranja dolazi do degeneracije, odnosno amoniti se  počinju “odmotavati”.[1]

ECTOCOCHLIA (Cm- rec.):

d8315ec3600f912bc593527d33382f01
Slika 1. Ordovicijski greben[2]

 

TJELESNA GRAĐA

Četveroškržnjaci su građeni od mekog tijela valjkastog oblika koje se nalazi u donjem dijelu skeleta. Meko tijelo građeno je od utrobnog dijela, glave, lijevka, plašta i plaštane šupljine sa škrgama. Glava je velika i na njoj se nalaze oči, a dorzalno imaju kožnu “kapu” za zaštitu. Oko usnog otvora imaju vijenac tentakula (38) i takne ogranke koji se zovu cire (do 90).  U ustima se nalazi kljun koji je građen od duguljastih rožnatih pločica te su vrhovi ovapnjeli pa se mogu fosilizirati, dok su u ždrijelu jezik i radula slabije razvijeni, nego kod puževa. Imaju sifo koji je tanki nastavak stražnjeg dijela tijela i ide čitavom dužinom skeleta do embrionalne klijetke (protoconch).  Sifo ima hitinsku prevlaku i snabdjeven je krvnim žilicama. Lijevak je građen od mesnate cjevčice koja je spojena s plaštanom šupljinom, a služi za plivanje. Plivaju unatrag stezanjem plaštanih mišića i izbacivanje mlaza vode kroz lijevak. Izražen je i spolni dimorfizam, a razmnožavanje je spolno te je razvoj iz jaja direktan, odnosno nema larvalnog stadija.[3]

nautilus_diagram-en-svg
Slika 2. Tjelesna građa roda Nautilus[4]
celjust-nautilusa
Slika 3. a) Gornji dio fosilizirane čeljusti nautilida (Rhyncolites aturensis), b) Donji dio fosilizirane čeljusti nautilida (Conchorhynchus furrus) [5]

 

OPIS SKELETA

Skelet četveroškržnjaka je vanjski, jednodjelni i zove se kućica. Kućica je građena od aragonita i sastoji se od tri sloja[6]:

  • unutrašnji sloj je sedefast i lamelozan
  • središnji sloj je prizmatski
  • vanjski sloj je organski (sadrži pigment)

Prema obliku, kućica može biti[7]:

  • ortokonična (štapičasta)
  • cirtokonična (blago savijena)
  • girokonična (jače savijena, ali se zavoji međusobno ne dodiruju)
  • planispiralna
  • trohospiralna
  • nepravilno savijena
oblici-kucice
Slika 4. Oblici kućice [8] [9]
choristoceras-tile-horz
Slika 5. Različiti oblici kućica četveroškržnjaka[10]

Najčešći oblik kućice je planispiralna kućica koja može biti involutna ili evolutna. Kod involutne kućice, zadnji zavoj prekriva ostale, dok se kod evolutne izvana vide svi zavoji. Planispiralna kućica može biti i djelomično evolutna, odnosno dio zavojnice se vidi i vidi se pupak ili umbilicus.[11]

involutna-evolutna-djelom-evolutna
Slika 6. a) involutna[12] b) evolutna[13], c) djelomično evolutna kućica[14]

Unutrašnjost kućice:

Kućica je podijeljena vertikalnim pregrada ili septima na klijetke ili komorice. U nastanjenoj klijetki se nalazi meko tijelo životinje. Glava i tentakuli izlaze van kroz otvor koji se zove ušće ili peristom. Zračne klijetke su ispunjene smjesom laganih plinova, najčešće dušikom. Phragmocon je dio kućice sa zračnim klijetkama i hidrostatski je aparat te služi za dizanje i spuštanje u vodenom stupcu. Oko otvora u septima nalaze se vapnenačke cjevčice (sifonske ogrlice ili sifonski rošci) kroz koje prolazi sifo. Prema promjeru otvoru u septima se može zaključiti o veličini sifa (tanak ili masivan).[15]

unutrasnjost-nautilida
Slika 7. Unutrašnjost kućice[16]

Lobne linije ili suture su šavovi kojima su septi prirasli za unutrašnju stranu kućice te se vide samo na skulpturiranim kamenim jezgrama, s nikad na površini petrificiranih kućica. Lobne linije su vijugave linije te se dio izbočen prema ušću naziva sedlo, a udubljeni dio lob. Suture nautilida su jednostavne i oblika su sinusoide, dok kod amonita suture mogu biti izuzetno složene i komplicirano građene. Evoluciju amonita obilježava boranje sepata i razvoj lobne linije. Gonijatitna (paleozoik) sutura sastoji se od jednostavnih lobova i sedla. Kod ceratitne suture (trijas), lobovi su višestruko naborani,a kod filoidne ili amonitne (jura i kreda)suture, sedla i lobovi su viseštruko naborani.[17]

lobne-linije1-horz
Slika 8. Lobne linije[18] [19]

 

 

Korišteni izvori   [ + ]

1, 3, 6, 7, 11, 15, 17. Pezelj, Đ., Predavanja iz kolegija Paleontologija beskralješnjaka, Zagreb: Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. https://www.pinterest.com/pin/491596115545335944/
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Nautilus
5. https://naturalsciencesresearch.wordpress.com/2012/10/09/cephalopod-awareness-days-nifty-nautiloids/
8. http://www.mcz.harvard.edu/Departments/InvertPaleo/Trenton/Intro/PaleoPage/Terminology&Morphology/Terminology&Morphology.htm
9. https://www.tonmo.com/pages/morphology/
10. https://www.pinterest.com/l3fields/fossils/
12. www.alpenfossil.at/ammoniten-oesterreich-arcestes-trias.html
13. https://fr.pinterest.com/pin/407294360029264534/
14. http://www.ammonoid.com/spathian.htm
16. http://www.seasky.org/deep-sea/chambered-nautilus.html
18. https://www.pinterest.com/pin/510736413965513489/
19. http://www.personal.kent.edu/~alisonjs/paleo/paleolab8molluscapart2.htm

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…