Dijastema

Dijastema (engl. diastema) je, kod životinja, naziv za krezubi prostor između dva zuba. Ova pojava je uobičajena kod sisavaca gdje se najčešće nalazi između sjekutića i kutnjaka. [1] [2] Kod ljudi se povremeno javlja između sjekutića (kada su jako razmaknuti).

 

Slika 1: Dijastema između sjekutića i kutnjaka Europskog zeca (Lepus europaeus) [3]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Internet <https://www.britannica.com/animal/mammal/Form-and-function#ref193788> [Preuzeto: 27.kolovoza, 2016]
2. Internet <http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=22346> [Preuzeto: 27.kolovoza, 2016]
3. http://www.thestudymcr.com/collections/human-remains/hare-skull/

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…