Desikacijske pukotine

Desikacijske pukotine su vrlo česte sedimentne strukture poligonalnih oblika. One nastaju u muljnim sedimentima koji sadrže povišeni udio glinovite komponente. Tijekom izloženosti površinskim uvjetima muljni sediment se isušuje i sužava, te dolazi do nastanka prepoznatljivih poligonalnih obrazaca (slika 1). Nakon određenog vremena na takve desikacijske pukotine taloži se nova serija muljnih sedimenata koja ih ispunjava i na taj način očuva strukturu[1].

Slika 1. Desikacijske pukotine[2]

Desikacijske pukotine se javljaju u okolišima gdje je muljni sediment često izložen fazama isušivanja u površinskim uvjetima i ponovnog plavljenja pri čemu novi sediment sudjeluje u očuvanju nastalih struktura. Takvi okoliši su obale jezera (hipersalina jezera), obale sezonalnih rijeka, plimne ravnice, te močvarna područja[3].

 

Korišteni izvori   [ + ]

1, 3. http://www.thisoldearth.net/Geology_Online-1_Subchapters.cfm?Chapter=5&Row=3, pristupljeno 13.3.2017
2. Autor: M. Sc. Jan Hinkelman

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…