Batolit

Batolit (eng. Batholith) primarni je dubinski pojavni oblik intruziva. To je golemo dubinsko intruzivno tijelo koje zaprema prostor veći od 100 km2, a osnovica mu je nepoznata. Graniti, granodioriti i sijeniti često se javljaju kao batoliti.

Sierra Nevada batolit
Sierra Nevada batolit [1]

Sve više prevladava uvjerenje da su u pojedinim razdobljima geološke prošlosti pretaljivane znatne količine sedimenata, pa je tako nastala magma granitnog sastava, a kristalizacijom iz te mase nastali su graniti. Na taj bi se način mogla objasniti i činjenica da među intruzivima graniti (i srodne stijene) čine oko 95%, dok od efuziva samo oko 2% ima granitni sastav. No, da zaista ima pravih intruzija granita koje su sačuvane do danas, pokazuju tzv. ksenoliti ili enklave.[2]

Korišteni izvori   [ + ]

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Batholith#/media/File:Yosemite_20_bg_090404.jpg
2. Herak, M., (1990), Geologija: postanak, tektonika i dinamika Zemlje, razvojni put Zemlje i života, geološka građa kontinenata i oceana, 5. izdanje, Zagreb, Školska knjiga

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…