Baltički štit

Baltički štit je najrasprostranjenija površina prekambrijskih stijena u Europi. Njegov sjeverozapadni dio prekriven je donjopaleozojskim orogenskim pojasom kaledonida. Prema istoku starost stijena Baltičkog štita je veća, najstarije stijene se nalaze na njegovom istočnom dijelu i arhajske su starosti. U centralnom su dijelu štita proterozojske stijene pri čemu su one najmlađe proterozojske nalaze na jugozapadnim rubovima današnje Norveške i Švedske. Ove najmlađe stijene vremenski su ekvivalent Grinvil provincije Kanadskog štita, a za koje se smatra da si odvojene od Kanadskog štita tijekom raspada Laurencije.[1]

Geo_map_Balt_shield1

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bucković, D., (2006.), Historijska geologija I, Zagreb, p.32,33

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…