Anatas

MINERALNI RAZRED: oksidi
MINERALNI TIP: oksidi tipa AO2
FORMULA: TiO2
KRISTALNI SUSTAV (RAZRED): tetragonski (4/m 2/m 2/m)
HABITUS: poznat samo u obliku kristala, obično šiljaste piramide {011}, a rjeđe {013} i {017}

ponekad je pločast po {001}, a najčešće se kombinacije brojnih formi

BOJA: bezbojan, sivkast, zelenkast, plavozelen, smeđ, indigoplav do crn

crt je bijel do blago žućkast

OPTIČKE KONSTANTE: pri 25°C – no = 2.561, ne = 2.488

pri 750°C – no = 2.549, ne = 2.486

anizotropan jednoosan negativan mineral, velika promjena u indeksima lomova ekstraordinarne i ordinarne zrake promjenom temperature

SJAJ: dijamantan do metaličan
TVRDOĆA: 5 1/2 – 6 (dok rutil ima tvrdoću 6 – 6 1/2)
KALAVOST: savršena po {001} i {011}
LOM: poluškoljkast
KEMIZAM I IZMJENE: pronađen je kao produkt alteracije sfena (CaTi[SiO4]O), ilmenita (FeTiO3) i titanom bogatih magnetita (Fe3O4)
NAČIN POJAVLJIVANJA I PARAGENEZE: javlja se uglavnom u žilama alpskog tipa unutar gnajseva i škriljavca izluživanjem iz okolnih stijena

uz kremen (SiO2), rutil (TiO2), brookit (TiO2), adular (KAlSi3O8), hijalofan (Ba, K, Na)(Si, Al)4O8, hematit, klorite i druge minerale u žilama alpskog tipa

[1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bermanec V. (1999.), Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata, Zagreb: Targa, pp. 110-111

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…